Category Archives: Uncategorized

Dumbrava Minunata ~ The Enchanted Forest ~ Believe in Magic and You Shall Live Forever

~

blogenchantedforest1~

If there will no longer be Fairy Tales, what will be ALL DO?

~

blogenchantedforest3~

Advertisements

Votul si Alegerile ~ Iluzia Libertatii si Democratiei | Voting and Elections Illusion of Freedom and Democracy

~

blogromaniavotingillusions1~

Courtesy of | Kotys Dacia

Autodenunț !

Declar ca nu recunosc politicienii actuali, sau din 1989 pana n prezent, ca fiind reprezentanții mei si nici așa numitele autorități de stat din Romania care se supun ordinelor acestora.
Motivez aceasta decizie prin singura dovada pe care o accept situația in care se afla România si poporul roman.
Datorita nașterii mele pe acest pământ sfânt numit Romania din părinți cunoscuți romani cu rădăcini get beget românești mă consider locuitor de drept al pământului romanesc si urmaș al străbunilor acestui neam geto-dacic, fapt pentru care am obligația sa mi apar tara si neamul romanesc cu prețul libertății fizice sau al morții.
Pentru neamul meu romanesc fac precizarea ca nu sunt anarhista, neofascista, xenofoba ori rasistă, sunt doar romanul dintre voi care spune AJUNGE:
NUMAI ELIBERAND TARA VOM GASI SOLUTII.
CONSTITUŢIA ROMÂNIEI: ARTICOLUL 54 (1) Fidelitatea faţă de ţară este sacră.
ARTICOLUL 55 Apărarea ţării !
(1) Cetăţenii au dreptul şi obligația să apere Romania. Pentru ca am obligația si dreptul sa mi apar tara cer autorităților din România sa ia masuri împotriva lui Klaus Iohannis – traficant de copii şi samsar de case, si împotriva lui Victor Ponta
care a fost deschis un dosar conform căruia procurorul Victor Ponta era suspectat de asasinarea procurorului Cristian Panait:
Art. 30 – Libertatea de exprimare…..
(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.
(2) Cenzura de orice fel este interzisă.
(3) Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii.
(4) Nici o publicaţie nu poate fi suprimată.
(5) Legea poate impune mijloacelor de comunicare în masă obligaţia de a face publică sursa finanţării.
(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.
(7) Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii,
Art. 31 – Dreptul la informaţie
(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

După cum spunea străbunul nostru, in prima zi de domnie, Fiecare om sa fie propriul sau judecător. De aceea eu nu particip la genocidul si dezmembrarea României; însă nu uitați ca prin prezenta la urne nu veți schimba nimic; daca ar putea schimba ceva, votul ar fi interzis;
Guvernatorul coloniei Romania a fost stabilit deja la Washington, Bruxelles si Israel: Agravarea si mai mult a nivelului de trai din următorii ani va cădea ca responsabilitate morala pe umerii celor care au votat. ;
De asemenea, toata crima săvârșită împotriva acestui oropsit popor;
Nu se vor putea erija in victime ci doar in complici;
Si nu in ultimul rând, veți fi responsabili morali pentru suferința atâtor nevinovați, pentru povara lăsata generațiilor viitoare, pentru destrămarea atâtor familii prin nevoința oamenilor de a pleca sa lucreze in străinătate, datorata politicilor antiromânești ce se trasează de 25 de ani, pentru retrocedarea ilegala atâtor bunuri imobiliare, pentru vânzarea intereselor străine a sectoarelor strategice productive si a resurselor tarii. Alegerea va aparține !!!!!

Kotys Dacia

Vizionați acest video; Votul si alegerile – iluzia libertății si democrației

~

Translation of Above Declarations into English from Romanian by BING

DECLARATION

I declare that I do not recognize the present politicians, or from 1989 until now, as my Representative and no so-called State authority in Romania which are subject to their orders.
Delegate this decision only evidence that I accept the situation in Romania and the Romanian people.
Due to my birth on this holy ground called Romania known Roman parents roots get Romanian beget I consider myself as a resident of Earth survivors and kin of the geto-Dacian ancestry, a fact for which we have an obligation to my country and the Romanian nation emerge with the physical freedom or death.
For my Romanian lineage are understanding that I’m not anarchist, racist, xenophobic or neofascista, are the only novel of you who says GET: only RELEASING COUNTRY WE WILL FIND solutions.
The ROMANIAN CONSTITUTION: ARTICLE 54 (1) faithfulness towards the country is sacred.
ARTICLE 55 defense!
(1) citizens have the right and obligation to defend Romania. Because I have the obligation and right to my country skies appear to the authorities of Romania to take action against Klaus Iohannis-children and the go-between dealer of homes, and against Victor Ponta, who has opened a file under which the Prosecutor Victor Ponta was suspected of the murder of Prosecutor Cristian P: Art. 30-freedom of expression … and. ..
(1) the freedom of expression of thoughts, opinions or beliefs and libertatea creations of any kind, by word of mouth, in writing, through images, sounds, or through other means of communication in public are inviolable.
(2) the censorship of any kind is prohibited.
(3) freedom of the press, and involves setting up your publications.
(4) no publication can not be suppressed.
(5) the law may impose the mass media the obligation to make public the source of funding.
(6) freedom of expression may not harm the honour, dignity, private life of the person and any right to his own image.
(7) are forbidden the anti-defamation law country and the nation, Art. 31-right to information (1) a person’s right to have access to any information of public interest shall not be restricted.

As our străbunul, said on the first day of the throne, every man is his own judge. That’s why I don’t participate in the genocide and the dismantling of Romania; but do not forget that by its presence at the polls won’t change anything; If you could change anything, the vote would be banned;
The Governor of the colony of Romania was agreed in Washington, Brussels and Israel: further Worsening of living standards in coming years as moral responsibility will fall on the shoulders of those who voted. ;
Also, all crime committed against this forsaken people;
They will not be able to set himself up in casualties but only accomplices;
And last but not least, you will be responsible for the suffering of so many innocent morali, for future generations, ash burden for the collapse of so many families through nevoința people leaving to work abroad, due to the policies of anti-Romanian plot for 25 years, for the return of so many illegal real estate, for sale to foreign interests of strategic productive sectors and resources of the country. The choice belongs to you!!!!!

Watch this video Dacia James; Voting and elections-the illusion of freedom and democracy https://www.youtube.com/watch?v=vB6WqGqZW28 (Translated by Bing)

The Magic Pyramid

~

beautypyramid~

beautyelectrical~

You Will Either Like This ~ or ~ You Will Not Like This

~

newworldorder6~

WORLD CONQUEST THROUGH WORLD JEWISH GOVERNMENT

THE PROTOCOLS
OF THE LEARNED ELDERS
OF ZION
Visiting “The Protocols”

CLICK HERE FOR THE PROTOCOLS OF THE LEARNED ELDERS OF ZION

~

newworldorder3BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS

Don’t believe a word of what this central bank to all other central banks says: It is a privately owned bank and they say it is owned by all of the member banks. That’s a little White lie: The Rothschild’s own ALL of those banks AND the BIS.

CLICK HERE  FOR BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS.

~

newworldorder2

GLOBAL POWER STRUCTURES:  MASTER LIST OF 1,150 NON GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS AND 300 KEY PEOPLE IN THEM.  INCLUDES 70 KEY BANKS AND CORPORATIONS, AS WELL AS 80 “INDEPENDENT” GOVERNMENT ADVISORY COMMITTEES.

CLICK HERE  FOR INSTITUTE FOR THE STUDY OF GLOBALIZATION AND COVERT POLITICS

~

newworldorder4

Vladimir Lenin, once said:  “A lie told often enough becomes the truth.”

CLICK HERE  FOR ZION CRIME FACTORY

~

QUESTIONS REGARDING KHAZARS, ASHKENAZI JEWS, THE ROTHSCHILD FAMILY, AND DNA

CLICK HERE

~

newworldorder5

Most Ashkenazi Jews, traditionally believed to have descended from the ancient tribes of Israel, may in fact be maternally descended from prehistoric Europeans.

CLICK HERE  FOR GENETIC ROOTS OF THE ASHKENAZI JEWS

~

THE WORLD ORDER: A STUDY IN THE HEGEMONY OF PARASITISM

CLICK HERE  FOR THE STUDY

~

newworldorder7~

INDEX OF BOOKS BY EUSTACE MULLINS

~

newworldorder8~

BALFOUR DECLARATION

“As is” reference – not a United Nations document
Source: United Kingdom 2 November 1917

Foreign Office, November 2nd, 1917.

Dear Lord Rothschild,

I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty’s Government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations which has been submitted to, and approved by, the Cabinet.

“His Majesty’s Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of the object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious’ rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country”.

I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation.
Yours sincerely,

(Signed) Arthur James Balfour

– See more at: http://unispal.un.org/unispal.nsf/0/e210ca73e38d9e1d052565fa00705c61?OpenDocument#sthash.DObbhzJo.dpuf

~

newworldorder9~

CLICK HERE  FOR HOLOCAUST HANDBOOKS

THE BARNES REVIEW of THE HOLOCAUST HANDBOOKS HERE

Music For A Rainy Afternoon ~

~

celticforest~

~

wolfblood

~

~

~

~

~

~

~

~

‘Hel’, in Norse mythology, originally the name of the world of the dead; it later came to mean the goddess of death. Hel was one of the children of the trickster god Loki, and her kingdom was said to lie downward and northward. It was called Niflheim, or the World of Darkness, and appears to have been divided into several sections, one of which was Náströnd, the shore of corpses. There stood a castle facing north; it was filled with the venom of serpents, in which murderers, adulterers, and perjurers suffered torment, while the dragon Nidhogg sucked the blood from their bodies. Mention is made in an early poem of the nine worlds of Niflheim. It was said that those who fell in battle did not go to Hel but to the god Odin, in Valhalla, the hall of the slain.

~

~

~

Betrayal ~ Trădarea ~ Worthy of Death

~

blacklionhorsefromhell

~

Trădarea are ochi de gazelă și piele de hermină și numai când îi cădem în capcană îi simțim ghearele de tigru și mușcătura de șarpe.” Alexandre Dumas A

War ~ Weapons of Mass Destruction in Ancient India

~

nuclearancientindia1

~

Was the ancient Indian War of Mahabharatha a nuclear war?? Did ancient indians use weapons Of mass destruction (WMD) while in the west humans were still in their primitive settlements?

Oppenheimer
The architect of modern atomic bomb who was in charge of the manhattan project was asked by a student after the manhattan explosion, “How do you feel after having exploded the first atomic bomb on earth”. Oppenheimer’s reply for the question was , “not first atomic bomb, but first atomic bomb in modern times”. He strongly believed that nukes were used in ancient india. what made oppenheimer believe that it was a nuclear war was the accurate descriptions of the weapons used in the mahabharatha war in the epic which match with that of modern nuclear weapons.

Mohenjadaro and Harappa
Scientists Davneport and Vincenti put forward a theory saying the ruins were of a nuclear blast as they found big stratums of clay and green glass. High temperature melted clay and sand and they hardened immediately afterwards. Similar stratums of green glass can also found in Nevada deserts after every nuclear explosion.

Radio Active Ash
A layer of radioactive ash was found in Rajasthan, India. It covered a three-square mile area, ten miles west of Jodhpur. The research occurred after a very high rate of birth defects and cancer was discovered in the area. The levels of radiation registered so high on investigators’ gauges that the Indian government cordoned off the region. Scientists then apparently unearthed an ancient city where they found evidence of an atomic blast dating back thousands of years: from 8,000 to 12,000 years.

The blast was said to have destroyed most of the buildings and probably a half-million people.  Archeologist Francis Taylor stated that etchings in some nearby temples he translated suggested that they prayed to be spared from the great light that was coming to lay ruin to the city.

Crater Near Bombay
Another curious sign of an ancient nuclear war in India is a giant crater near Bombay. The nearly circular 2,154-metre-diameter Lonar crater (left image), located 400 kilometers northeast of Bombay and aged at less than 50,000 years old, could be related to nuclear warfare of antiquity. No trace of any meteoric material, etc., has been found at the site or in the vicinity, and this is the world’s only known “impact” crater in basalt.

Indications of great shock (from a pressure exceeding 600,000 atmospheres) and intense, abrupt heat (indicated by basalt glass spherules) can be ascertained from the site.

Mahabharata

… (it was) a single projectileCharged with all the power of the Universe.An incandescent column of smoke and flameAs bright as the thousand sunsRose in all its splendor…

…it was an unknown weapon,An iron thunderbolt,A gigantic messenger of death,Which reduced to ashesThe entire race of the Vrishnis and the Andhakas.

…The corpses were so burned As to be unrecognizable. The hair and nails fell out; pottery broke without apparent cause and the birds turned white. After a few hours all foodstuffs were infected…

….to escape from this fire he soldiers threw themselves in streams to wash themselves and their equipment.

~
Now Let us analyze the facts
The nuclear facility at Rawatbhatta
Surendra Gadekar also investigated the conditions of villagers at Rawatbhatta in Rajasthan and discovered gross radiation-related deformities. We note that Rawatbhatta is in the same region as the discovery of the “ancient warfare” site. But Gadekar did not find evidence of ancient warfare, but evidence of modern negligence: wood that had been used in the power plant, had then “somehow” made his way into society, where it was subsequently used as wood for a fire. This in itself was a minor incident, but could there have been more serious incidents, whereby it was decided to deflect attention from the present to the ancient past?

~
We thus find that there no newspapers carried the story of the discovery. The Indian archaeological authorities are not aware of the story. And there is a government laboratory in Jodhpur, Rajasthan. Might something have gone wrong in the latter?

~
With the above objection, the case for the best evidence has become more controversial. But in a case such as an ancient high tech civilisation, this should not come as a surprise.

Crater
Crater may be lunar or other origin and the meteoritic elements could have been washed off. So the evidence is not supporting.

MahaBhratha evidence
Mahabharata is indirect evidence, the other discoveries in India pose serious problems for those trying to deny the possibility that this might indeed be evidence of ancient atomic warfare. But as we have seen there is no evidence.

Conclusion
Case for ancient warfare in India is currently show contradictory evidences. The bodies of Harappa and Mohenjo Daro remain a mystery, whether or not the other radioactive site turns out to be modern or ancient. The anomalous crater adds power to the possibility. Finally, the fact that all these enigmas are within one general region (as opposed to scattered across the world) adds further weight to the case.

~
~
Published on Jun 9, 2013

A heavy layer of radioactive ash in Rajasthan, India, covers a three-square mile area, ten miles west of Jodhpur. Scientists are investigating the site, where a housing development was being built.

For some time it has been established that there is a very high rate of birth defects and cancer in the area under construction. The levels of radiation there have registered so high on investigators’ gauges that the Indian government has now cordoned off the region. Scientists have unearthed an ancient city where evidence shows an atomic blast dating back thousands of years, from 8,000 to 12,000 years, destroyed most of the buildings and probably a half-million people. One researcher estimates that the nuclear bomb used was about the size of the ones dropped on Japan in 1945.
The Mahabharata clearly describes a catastrophic blast that rocked the continent. “A single projectile charged with all the power in the Universe…An incandescent column of smoke and flame as bright as 10,000 suns, rose in all its splendor…it was an unknown weapon, an iron thunderbolt, a gigantic messenger of death which reduced to ashes an entire race.
“The corpses were so burned as to be unrecognizable. Their hair and nails fell out, pottery broke without any apparent cause, and the birds turned white.
“After a few hours, all foodstuffs were infected. To escape from this fire, the soldiers threw themselves into the river.”
Historian Kisari Mohan Ganguli says that Indian sacred writings are full of such descriptions, which sound like an atomic blast as experienced in Hiroshima and Nagasaki. He says references mention fighting sky chariots and final weapons. An ancient battle is described in the Drona Parva, a section of the Mahabharata. “The passage tells of combat where explosions of final weapons decimate entire armies, causing crowds of warriors with steeds and elephants and weapons to be carried away as if they were dry leaves of trees,” says Ganguli.

 

“Instead of mushroom clouds, the writer describes a perpendicular explosion with its billowing smoke clouds as consecutive openings of giant parasols. There are comments about the contamination of food and people’s hair falling out.”

 

Archeologist Francis Taylor says that etchings in some nearby temples he has managed to translate suggest that they prayed to be spared from the great light that was coming to lay ruin to the city. “It’s so mid-boggling to imagine that some civilization had nuclear technology before we did. The radioactive ash adds credibility to the ancient Indian records that describe atomic warfare.”
Construction has halted while the five member team conducts the investigation. The foreman of the project is Lee Hundley, who pioneered the investigation after the high level of radiation was discovered.

~

~

 

Kapustin Yar | Russia’s Area 51 | M-Triangle

~

mirrorblogyarkaputzin1

~

Kapustin Yar was the former Soviet Union’s most sensitive air base, even exceeding America’s Area 51 for the levels of secrecy that shrouded it. UFO Files claimed that it was to present never-before-seen footage of the base, reconnaissance photos and even a virtual tour of its hidden depths.

Kapustin Yar was created as the site for the development of the Soviet Union’s space program after the end of World War II. It lies over 500 miles south of Moscow and about 60 miles east of Volgograd, the former Stalingrad. These days it lies close to the Kazakhstan border, but back in those days, the base was deep inside Soviet territory. It was here that captured V2 rockets and the German scientists that created them were set to work with not only the single task of getting into space before the Americans, but also designing and testing new aircraft, missiles and other weapons systems. The base was deemed so secret that the nearby town of Zhitkur was emptied of its population and levelled because it was too close.

In 1948, less than a year after the famed Roswell Incident, the base’s radar operators picked up an unidentified object. At the same time, a fighter pilot flying close to the base had a visual sighting of a silver, cigar-shaped object. Reporting that he was being blinded by rays from the UFO, the pilot was ordered to engage with it and, after a three minute dogfight, a missile successfully brought down the object. It seems that the UFO fired some sort of energy weapon at the MiG and both craft crashed to the ground.

William J Birnes, publisher of the American UFO Magazine, believed that the alien craft fired a particle beam weapon at the Soviet fighter, but a lucky shot with the missile disrupted the UFO’s anti-gravity field, causing it to fall from the sky. Soviet recovery teams quickly gathered up all the wreckage and transported it to the underground facility at Kapustin Yar, which was ironically named Zhitkur, after the former town not far from the base.

Birnes claimed that MiG pilots were ordered to take any measures necessary to bring down extraterrestrial craft because Moscow was desperate to gain any advantage over the United States, whom they believed had made their tremendous advances due to recovered flying saucer reverse-engineering.
Russia has a long history of UFO sightings, dating back thousands of years. Russian researcher, Paul Stonehill, co-author with Philip Mantle of UFO-USSR, described how in about 950AD, Ahmed Ibn Fadlan, an Arab chronicler, was dispatched by the Caliph of Baghdad to engage in diplomacy with the King of the Bulgars. In the Volga region of Russia, Fadlan described how he and his fellow travellers witnessed ‘aerial battles’ between ‘shapes’ that moved through the clouds. Fleets of objects, flying in formations that resembled people and animals, engaged each other, merging and separating for a long period of time. Stonehill described it as being like something from a modern movie.

On 15th August, 1663, a great fiery disc came down from the sky and began shooting beams of light into the Robozero Lake near Belozersk, about 250 miles east of St. Petersburg.

It moved from the south to the west, vanished and later reappeared for an hour and a half, terrifying the local witnesses. Fisherman were said to have been scalded by the light and glowing fish leaped from the water, as if to escape the fireball floating overhead.

In 1892, an object appeared over Moscow and shot a ‘pillar of light’ down to the ground for 20-25 minutes. It was described as fiery, much like most other Russian UFO reports through the ages.

One Russian event dwarfs any reported anywhere in the world. On June 30th, 1908, a huge fireball raced across the Siberian taiga and exploded over the forest close to the town of Tunguska. Six hundred square miles of tundra was razed to the ground and the shockwave was felt by seismographs around the world.

At first it was thought that a meteor had impacted with the Earth and when the first expeditions arrived twenty years later, they expected to find a huge crater. No crater was found, but the devastation was evident, with trees laid out like matchsticks in a huge, circular swathe from the centre of the blast. From the pattern of the destruction, it soon became apparent that the object had exploded high above the ground, much like the atomic bombs dropped on Japan in 1945, but much more powerful in terms of magnitude.   Most researchers outside of Russia, including Stanton Friedman, were convinced that this was a natural event and nothing to do with aliens or UFOs, but Russian ufologists, such as Nikolai Subbotin of the Russian UFO Research Station, were not so sure. Subbotin explained how the object apparently changed course twice before exploding, something a natural object such as a meteorite or comet cannot do. Then there were unexplained radiation levels in the region and the fact that plant life appears to have been altered because of this radiation.

Stalin himself seemed convinced that the event was related to some sort of weapon, possibly from extraterrestrials, and he set Sergei Korolev, the father of Soviet rocketry, the task of finding answers. Korolev financed a team to travel to Tunguska in fleets of helicopters. They found radioactive metal fragments and an area that has become known as ‘The Devil’s Graveyard’, an area close to the blast site where no plants will grow and animals tend to die. Although Korolev is believed to have told Stalin that he thought the blast was caused by an alien spacecraft, his official report put the blame squarely on a meteorite.
As rumours began to filter back to Washington DC about UFO wreckage from Tunguska, the 1948 crash and other incidents being taken to Zhitkur, it became obvious to America’s intelligence agencies that they needed to find out what was going on. Their spies informed them that the Soviet Union was building huge rockets that could not only carry large, nuclear payloads, but could also reach space. Indeed, their progress became so rapid, that the Soviets were ahead of their own schedules in terms of advancement.
By the time American U2 spy planes photographed the complex at Kapustin Yar, there were at least four ballistic launch sites, fourteen launch pads, a highly-sophisticated radar tracking facility, three long runways and numerous unidentified areas. There were strange, geometric patterns on the ground. Many UFO researchers believe that these designs are to attract UFOs and are patterned after ancient monuments and cereal glyphs.
What the reconnaissance aircraft could not reveal was the underground Zhitkur facility. UFO Files now took us on a virtual guided tour of the base, recreated from descriptions given from Russian ufologist Anton Anfalov. A quarter of a mile beneath the surface, we were led down dark, dank corridors and tunnels, with numerous chambers containing various types of extraterrestrial craft in various stages of disassembly. There were areas where autopsies of aliens would take place and other sections where perhaps engines were being reconstructed. Finally, there are huge hangars containing not aircraft, but large, cigar- or cylindrical-shaped objects.
The advances at Kapustin Yar enabled the Soviets to leap ahead of America in the space race. In 1957, Sputnik I was successfully placed into orbit. A month later, a dog called Laika became the first animal in space. In 1961, Yuri Gagarin became the first man to orbit the Earth. In 1963, Valentina Tereshkova became the first woman to travel into space. In 1965, Alexei Leonov became the first man to ‘walk’ in space. Russia’s cosmonauts also performed the first rendezvous and docking in space. Apart from the Apollo moon shots, the Soviet Union was winning the space race until the space shuttle was first launched in 1981.
One of Russia’s most well-known ufologists is Vladimir Azhazha (sometimes spelled Ajaja). He took us on a tour of a site close to Kapustin Yar where he claimed a UFO crashed. Dowsing with copper rods, he found an elliptical area where he claimed that an alien craft had plummeted to Earth in 1961. He said that animals avoided the area, no cattle will graze there and strange energies affect your pulse rate and breathing.
A local resident, Zoya Shubenkina, corroborated Azhazha’s story about the 1961 crash, claiming she had witnessed it for herself. She said a big, fiery, red sphere flew over her house and crashed in the valley by the river.
Azhazha explained how many Soviet fighter pilots engaged in dogfights with UFOs. Former Soviet Air Force colonel and cosmonaut, a hero of the state, Marina Popovich confirmed that she had personally witnessed aerial battles between Soviet jets and UFOs. One such event she described occurred in 1964. During a training mission, two jets came under attack from a UFO and were forced into a spiral dive. In 1980, Colonel Popovich encountered several unidentified objects while on a top secret mission. She said they were three fireball-like lights and she watched as they moved away.

In the evening of the 7th of August, 1967, Colonel Vyatkin Lev Mikhailovic suddenly encountered an object that was projecting a beam of light downwards. He tried to wrestle his MiG away from the beam, but the left wing touched it and he struggled to regain control. The plane shook and his instruments went haywire. As they flew away, his technician exclaimed that the wing was glowing and after they landed, it continued to glow for a whole week afterwards.

As more and more reports came in from across the Soviet Union, the KGB clamped down, opening up its own file on the phenomenon, known as The Blue File. The Blue File would become the most comprehensive and largest study of UFOs ever commissioned anywhere in the world. It ran from the mid-sixties until the fall of the Soviet Union. One of its latest reports was from 1990, when witnesses close to Kapustin Yar described UFOs in the sky for over an hour. The new freedoms in Russia enabled the producers of UFO Files to obtain ‘top secret’ footage of a supposed UFOs at Kapustin Yar. On June 3rd, 1960, two alien craft allegedly crashed at Kasputin Yar, creating an expanding fireball that caused explosions in the vicinity for over an hour. Figures are seen running from the conflagration, smoke pouring from their clothing. One drops to the ground and lies motionless. One of the UFOs was said to have destroyed three rockets on their launch pads, while the other took out a fuel depot. Once the flames had been doused, the remains of the craft were sent to Zhitkur.
To be honest, to suggest that what was shown in the footage was a UFO is stretching credulity somewhat. All we saw was a big fire. It could have been anything, but the story persists and Stanton Friedman said that he had heard those same rumours about UFOs destroying Soviet rockets in an act of retaliation.
Russia is a land of many mysteries, not just ufological in nature. The programme ended with a report from a US journalist, Kim Murphy of the LA Times, talking about her trip to Russia to investigate a lake that had mysteriously vanished. She wasn’t sure she believed the stories, but when she got there, she found that it was true. An entire lake had vanished, with eyewitnesses saying that a huge whirlpool had formed and the water had vanished like water down a plug hole. What that has to do with UFOs, I don’t know…
Getting back on track, we were told that research is still ongoing at Kapustin Yar, with UFO wreckage being brought to Zhitkur quite regularly and as recently as 1997, when a craft was said to have come down in Poland.
Russian Roswell was another interesting look at the UFO phenomenon. The Soviet Union obviously had a great deal of interest in the subject and, it seems, was prepared to act in an extremely hostile manner towards unidentified craft in their airspace. Was Moscow’s leap into space aided by reverse-engineering alien craft? The evidence would suggest not. Soviet rockets were powered pretty much the same way as American ones i.e. they didn’t get up there by using anti-gravity engines from a crashed saucer. Still, it makes you wonder what secrets might lay in all these underground facilities, not just in Russia, but all over the world.

http://coolinterestingstuff.com/zhitkur-underground-base-russias-area-51

~

~

The M-triangle is a remote area near the Ural mountains, where bright lights have been reported.

Glowing aliens have been reported in the forests of the area.

Located about 600 miles east of Moscow, the M-Triangle might be the best place in all of Russia to see a UFO. Residents of this remote mountainous region count mysterious happenings as part of their daily life: strange lights, unidentified flying machines, encounters with translucent beings, and weird symbols and letters written across the sky. There are even reports that people who visit the M-Triangle develop super-human powers, which may be why the place is under constant surveillance by Russia’s intelligence agencies.

For over a hundred years, locals have reported highly strange sightings. It is known that under the Soviet regime, several expeditions were sent to the M-triangle, but exactly for what purpose, and what they found is not widely known.

The citizens of the nearest towns say that the lights in the sky come in many shapes and numbers, sometimes just passing through, but sometimes reportedly they levitate or hover for several minutes, sometimes even hours. Speculation amongst some UFO enthusuasts suggests that perhaps the former presence of uranium in the mineral-rich mountains in the area may be acting as some type of UFO magnet, or perhaps even causing mass hallucinations.

http://alienresearch.wikia.com/wiki/M-triangle

~

At approximately 11:00 AM on August 10, 1989 near the city of Prohladnyi, Russia, Soviet military radar units detected an unidentified flying object. After attempts to communicate went unanswered, the object was noted as “hostile.” Defense systems were put on alert, with utilization of surface to air missiles, and the deployment of Mig-25s. Blasting out of Rostov and Krymsk, the Migs were ordered to intercept and identify the unknown object.

The UFO was on a north heading, like foreign missiles or planes would be, and the order was given to arm and use weapons. A ground to air missile hit the UFO, causing it to ditch over the Caucasian Mountains. A retrieval team on board an M1-8 helicopter was sent, and the disc-shaped object was located outside of Nizhnizy Chegem, and the area around the crash site was soon cordoned off.

The object was 6.9 meters long and 3.0 meters high, shaped like a cockleshell, according to witnesses. A long rut in the earth could be seen leading to the craft, which had smashed into an area of rocks. The damage from the missile was obvious, causing the object to lose its original shape.

A team with special protective equipment moved into the scene. Dosimeters detected radiation, and precautionary measures were immediately taken, but not before some team members had been exposed. The object was delivered by helicopter to Mozdok Air Base, where nuclear weapons and long range bombers were housed.

A special investigative team was assembled, and sent to the base to begin an investigation into the mysteries of the unknown flying object. This team consisted of military and civilian personnel.

The KGB began a cover-up operation. The craft research team gained entry into the craft via a partially opened door. The team was in full protective gear as they began their investigation of the inside of the craft. As one would expect, control panels and equipment was visible, but more importantly three alien creatures, two dead were found. The two dead aliens had apparently been killed by falling equipment, but the third managed to save itself, but was suffering from several wounds. A medical team attempted to keep the alien alive, but their efforts failed. He and his two companions were about 1.0-1.2 meters tall, with whitish gray skin that appeared to be outer cover. The real skin beneath this cover was a blue-green color with a reptilian texture.

The other worldly beings also had hairless heads, large black eyes, almost round, which were covered by a protective lid. Three web fingers were at the end of their long, slender arms. The three dead aliens were preserved in glass containers in a top-secret underground facility. This secret location is allegedly hidden among the multitude of trees near the research center east of Solnechnogorsk.

The damaged disc was taken to the Kapustin Yar range and placed under ground west of Ahryomkin. All of the information included here originated from three Russian investigators; Anton Anfalov, Lenura Azizova and Alexander Mosolov. They claim that the disc is still housed near Kapustin Yar. NOTE: The image at the top of the page is a rendering.

http://ufosightingshotspot.blogspot.com/2013/11/ufo-sightings-remarkable-eyewitness.html

~

Uimitoarele Profeţii Despre România Ale Yoghinului Indian Gupta Swami

~

mirrorblogromanianfuture1

~

mirrorblogromanianfuture2

~

În anul 2004, România a fost vizitată de celebrul yoghin Gupta Swami, care este totodată profesor indian şi doctor în istoria religiilor. El este Ghidul spiritual al multor aspiranţi care se află atât în ţara sa natală, cât şi în alte ţări din lume. Cu toate că este aproape necunoscut publicului român, yoghinul şi totodată profesorul indian Gupta Swami este celebru în afara Indiei, mai ales ca prezicător şi clarvăzător. Multe dintre predicţiile sale s-au adeverit cu o exactitate uluitoare după ce au fost formulate. Gupta Swami a prezis şi, totodată, am putea spune că a anticipat cu o acurateţe extraordinară mai multe evenimente cruciale care între timp s-au petrecut deja la sfârşitul acestui secol, şi de curând a făcut unele preziceri ce urmează să se împlinească la începutul noului mileniu.

 ~

Printre prezicerile sale care ulterior s-au adeverit amintim: căderea lui Gorbaciov, atentatul terorist din Indonezia, căderea navetei Columbia, precum şi prăbuşirea şi execuţia capitală a cuplului de despoţi Ceauşescu. Mai ales din această cauză, adeseori, de-a lungul timpului acest faimos yoghin indian a fost contactat de mulţi preşedinţi de state şi guverne. La ora actuală se ştie că până şi Elena Ceauşescu a apelat la yoghinul Gupta Swami în anul 1983, însă a fost teribil de deranjată de prezicerile acestuia, în mod evident nefaste pentru conducătorii de atunci ai României. Tocmai de aceea,  soţia dictatorului Ceauşescu l-a silit pe Gupta Swami să părăsească urgent România.

~
Atunci când s-a aflat în vizită în Bucovina, faimosul yoghin Gupta Swami a făcut o serie de profeţii cutremurătoare. Acestea sunt în concordanţă deplină cu profeţiile unui alt indian şi anume, Sundar Singh, profeţii care circulă în România încă din perioada comunistă anterioară regimului Ceauşescu. În cazul în care aceste profeţii recente ale lui Gupta Swami se vor adeveri, ele anunţă, totodată, la unison cu profeţiile indianului Sundar Singh, transformarea profundă la faţă atât a României, cât şi a întregii planete.

~

Iată ce a mărturisit cu această ocazie, în anul 2004, indianul Gupta Swami:
„Atunci când am vizitat prima oară România, aproape toţi românii cu care m-am întâlnit sau care au intrat în legătură cu mine nu s-au interesat decât de propriul lor viitor. Una dintre aceste persoane a fost şi Elena Ceauşescu, dar dat fiind faptul că ea nu a fost deloc încântată de evenimentele dramatice pe care i le-am prezis, s-a grăbit să mă numească şarlatan şi apoi, peste doar câteva zile, am fost invitat să părăsesc imediat România. Toate acestea s-au petrecut în anul 1983. Pot să adaug că un înalt personaj din guvernul României, care a participat în calitate de revoluţionar la procesul soţilor Ceauşescu (Gupta Swami a refuzat să precizeze numele acestuia), mi-a mărturisit cu o oarecare uimire că printre şuşotelile Elenei Ceauşescu atunci când se afla cu Nicolae Ceauşescu la binecunoscutul lor proces, a auzit de două ori, cât se poate de clar, că a fost amintit numele meu.”

~

Moartea actualului presedinte (Basescu) va declansa apoi in Romania tulburari sociale fara precedent.  „În viitor va începe un înfiorător război mondial – cel de-al treilea şi ultimul – ce va fi declanşat şi întreţinut de forţele oculte satanice ce conduc la ora actuală omenirea. România va participa la acest război încă înainte de extinderea şi transformarea lui într-un război de anvergură mondială, din cauza politicii năroade a conducătorilor ei (sunt semnificative, în această direcţie, nenumăratele ştiri care deja au apărut şi continuă să apară pe ici, pe colo în presa din România şi care anticipează acest război: «România se pregăteşte de război», «Preşedintele Băsescu este loial şi aservit politicii Israelului!», «Va fi, oare, târâtă România în războiul altora fără ştirea poporului?»). Datorită declanşării celui de-Al Treilea Război Mondial, tinerii din această ţară (români) vor muri în număr mare, pe capete, în unele ţări străine în locul unor străini, războindu-se pentru o cauză ce este complet străină de interesele românilor. Preşedintele României (Băsescu) va fi ucis până la urmă într-un atentat ce va fi pus la cale de opozanţii lui dintr-unul dintre partidele de guvernământ. La scurt timp după moartea sa, fariseismul criminalilor ce se vor afla la conducerea României va declanşa tulburări sociale fără precedent ce se vor propaga asemenea unui bulgăre de zăpadă ce se rostogoleşte vertiginos, declanşând o imensă avalanşă pe panta nenorocirilor româneşti.”

~

In viitorul apropiat, romanii din aceasta tara vor ajunge sa traiasca chiar mai rau decat pe vremea dictatorului Ceausescu„Am să vă spun ce se va petrece în viitor în această ţară şi, totodată, am să vă spun ce va pătimi poporul acestei ţări. După ce actuala guvernare (preşedintele Băsescu) va câştiga din nou alegerile, cam în a doua jumătate a acelui mandat se va declanşa o altă revoluţie în România, iar acea revoluţie va fi cu totul diferită de revoluţia care a avut loc în anul 1989. Trebuie să ştiţi că, înainte să se declanşeze acea nouă revoluţie în România, guvernarea va fi extrem de brutală şi se va prezenta aproape ca o dictatură, cu toate că acea guvernare va continua să se numească, de ochii lumii, democraţie. Înainte de dezlănţuirea acelei revoluţii, românii o vor duce chiar extrem de rău. Viaţa lor va fi mai grea şi mai chinuită decât a fost pe vremea dictatorului Ceauşescu. În acele vremuri, înainte să se declanşeze acea revoluţie în România, legile vor fi din ce în ce mai multe, constrângătoare şi deosebit de aspre. Cei ce se vor afla la conducerea ţării se vor manifesta adeseori într-un mod violent, inuman şi chiar necruţător. Criza socială ce va apare atunci în România se va adânci din ce în ce mai mult, iar masele de români care i-au ales pe reprezentaţii lor vor înţelege, într-un târziu, că prin înlăturarea dictatorului Ceauşescu au adus la conducere alţi dictatori ce sunt mai cruzi, mai răi şi mai lacomi decât a fost dictatorul Ceauşescu. La un moment dat, masele de români îşi vor da seama că după revoluţia ce a avut loc în anul 1989, totul a mers de la rău la extraordinar de rău.”

~

Averile obtinute prin furt si inselaciune ale celor care s-au imbogatit dupa anul 1989 vor fi pierdute, dupa cum si merita acesti talhari, si se vor risipi. „În timpul acestei noi revoluţii care va izbucni în viitorul apropiat în România, zeci de mii de români vor muri sub pretextul înfăptuirii dreptăţii care era aşteptată de atâţia ani. În timpul acelei revoluţii ce va izbucni în România va începe apoi o adevărată «vânătoare de vrăjitoare» împotriva vechilor comunişti, cât şi a tuturor acelora pe care voi, cei din această ţară, îi numiţi foştii securişti. În timpul acelei revoluţii, România se va scălda pur şi simplu într-o mare baie de sânge ce va fi pe alocuri asemănătoare cu ceea ce se petrece în filmele despre personajul Dracula pe care le-aţi vizionat (ecranizările romanului scriitorului Bram Stoker). Luaţi aminte că atunci, în timpul acelei noi revoluţii, vor muri atât mulţi oameni ce au fost vinovaţi, cât şi mulţi oameni nevinovaţi. Pentru o anumită perioadă de timp, atunci când acea revoluţie se va dezlănţui, autoritatea de stat din România va dispărea aproape în totalitate. Opinia publică internaţională va fi profund şocată de ceea ce se va petrece atunci în această ţară, dar datorită faptului că va fi preocupată de propriile ei probleme şi de dificultăţile pe care le va face să apară cel de-Al Treilea Război Mondial, va rămâne în expectativă şi nu va interveni în această ţară. Atât datorită lipsurilor, cât şi datorită bolilor care se vor declanşa şi a crimelor care se vor comite în timpul acestei noi revoluţii, toate acestea combinându-se şi cu cel de-Al Treilea Război Mondial, populaţia României se va reduce considerabil, aproape la jumătate. Averile obţinute prin furt şi înşelăciune ale celor care s-au îmbogăţit după anul 1989 vor fi pierdute, după cum şi merită aceşti tâlhari, şi se vor risipi. O parte din aceste averi vor ajunge până la urmă în mâinile rebelilor şi ale revoluţionarilor ce vor scăpa de sub orice autoritate statală. Din acest haos însângerat, România va ieşi până la urmă mult purificată.

~

Militarii romani isi vor folosi experienta in obtinerea unor victorii glorioase atunci cand vor apara Romania. 

romania2Vă mărturisesc că ceea ce mi-a purtat paşii spre pământul binecuvântat al Bucovinei este în special faptul că am avut unele viziuni în conformitate cu care, într-un viitor nu prea îndepărtat, de aici se va înălţa, în întâmpinarea destinului său, cea mai puternică personalitate politică a României pe care o va cunoaşte, poate, mileniul care a început. Tocmai datorită acestor viziuni referitoare la viitor pe care le-am avut, am venit să mă familiarizez cu aceste locuri sfinte de unde îşi va porni activitatea acest mare Mântuitor al omenirii viitoare… şi trebuie să recunosc că această personalitate grandioasă va avea o mulţime de calităţi excepţionale. Acum sunt sigur de toate acestea după ce am vizitat ceea ce aş putea numi „stâlpii spiritualităţi româneşti“, concretizaţi în incomparabilele şi genialele opere de artă care sunt mânăstirile Moldovei. Aşa cum vă spuneam, de pe teritoriul Bucovinei se va ridica un om bun, înţelept şi credincios întru Dumnezeu care va fi tare ca o stâncă. El va conduce acest popor cu o mână de fier, dar, totodată, va fi un om bun, înţelept şi drept. Până la acea dată când se va afirma ca un mare conducător charismatic, el nu va fi de nimeni cunoscut. Acest mare conducător va opri prăbuşirea naţiunii române şi tot el, prin activitatea sa plină de înţelepciune, o va înălţa în fruntea statelor de pe glob. Sub conducerea sa, România va ajunge, la scurt timp după aceea, la cea mai mare extindere teritorială din întreaga sa existenţă şi va atinge cea mai mare înflorire economică. În acele vremuri, militarii români vor fi aduşi în ţară de pe fronturile unde luptau anapoda, fără niciun ţel, şi îşi vor folosi experienţa în obţinerea unor victorii împotriva celor care vor ataca această ţară, iar faptele lor de arme vor fi la fel de glorioase ca şi acelea ale înaintaşilor lor. Trebuie să ştiţi că toate acestea vor fi posibile deoarece ei vor avea un ţel nobil, o cauză dreaptă şi un conducător bun şi înţelept, care va fi capabil să-i călăuzească. În secolele următoare, România va juca un rol preponderent în viaţa spirituală, politică, socială şi economică a acestei planete.”

~
Romania va devein pilonul noii oranduiri international pe aceasta planeta.  „Raportul de forţe se va transforma radical în lume la încheierea ultimului război mondial. Ţările ce vor fi puternic spiritualizate vor dobândi apoi supremaţia mondială. Trebuie să ştiţi că ţările noastre, India şi România, vor deveni în acele vremuri pilonii principali pe care se va sprijini noua orânduire internaţională ce va apare atunci. Grecia, Japonia, Franţa şi Rusia (ce va fi aproape în totalitate spălată de ateism şi comunism printr-o mişcare socială ce va fi chiar mai brutală decât cea românească) vor deveni nişte sui generis coloane de susţinere a dezvoltării mondiale, dezvoltare ce va fi bazată mai mult ca niciodată pe spiritualitate, pe cultură, pe religie, pe bună înţelegere, pe iubire şi pe artă, iar nu pe regulile reci ale unor economii mercantile, egoiste şi lipsite de suflet. Anumite structuri statale lipsite de suflet vor dispare din istorie şi printre acestea amintim SUA, Uniunea Europeană şi NATO. Toate acestea se vor prăbuşi şi vor dispărea. SUA se va prăbuşi deoarece are picioare de lut şi fiindcă structurile sociale în această ţară au fost consolidate pe minciună şi pe felurite premise false. Slăbiciunea SUA va fi demonstrată adeseori în cursul celui de-Al Treilea Război Mondial, în urma căruia hegemonia SUA va dispărea.”

Citiţi şi:
Profeţiile lui SUNDAR SINGH
Ce putem face atunci când conştientizăm că un fapt sau un aspect de criză existenţială este de fapt un test spiritual

~  ~  ~

ENGLISH VERSION

In 2004 , Romania was visited by the famous yogi Swami Gupta , who is also professor and doctor in the history of Indian religions. He is the spiritual guide of many aspirants who are both in his native country and in other countries around the world . Although it is almost unknown to the Romanian public , and also Professor Indian yogi Swami Gupta is famous outside India , especially soothsayer and seer . Many of his predictions came true with startling accuracy after they were made ​​. Swami Gupta predicted and also we could say that he anticipated with great accuracy many crucial events which meanwhile have already spent the end of this century, and he has made ​​some predictions that are to be fulfilled at the beginning of the new millennium.
.
Among his predictions that came true later recall : the fall of Gorbachev , the terrorist attack in Indonesia , the fall of the shuttle Columbia , and the fall and execution of Ceausescu despots capital torque . Especially because of this, often over time this famous Indian yogi was contacted by many presidents of state and government . Today we know that even Elena Ceausescu turned to Yogi Gupta Swami in 1983 , but was terribly disturbed by his predictions , obviously harmful to the then leaders of Romania. Therefore, the wife of the dictator Ceausescu Swami Gupta compelled to leave urgently Romania.
.
When visiting Bukovina was famous yogi Swami Gupta made ​​a series of prophecies shattering. They are fully in line with predictions of another Indian , namely , Sundar Singh prophecies operating in Romania since the previous communist period Ceausescu regime. If these prophecies Swami Gupta ‘s recent come true , they announced, also in unison with Indian Sundar Singh prophecies , to the profound transformation in both Romania and the entire planet.
.
Here he confessed that occasion , in 2004 , the Indian Gupta Swami :
” When I first visited Romania , almost all Romanians who I met or came into contact with me were not only interested in their own future . One of these people was and Elena Ceausescu , but since she was not thrilled with the dramatic events which we predicted , was quick to call me a charlatan and then , in just a few days ago, I was invited to immediately leave Romania . All this happened in 1983. Can I add that the high character of the Romanian government , which participated as Ceausescu revolutionary process ( Gupta Swami refused to state his name ) told me with a certain astonishment that among whispering when Elena Ceausescu Nicolae Ceausescu is known of their trial heard twice, as is quite clear , it was remembered my name . ”
.
Death current president ( Basescu ) will then trigger social unrest in Romania unprecedented . ” The next world war will begin a creepy – the third and last – which will be triggered and maintained by Satanic occult forces that lead to mankind today . Romania will participate in this war even before the expansion and transformation into a world-class war because its leaders năroade policy ( significant, in this regard , many news that have already occurred and continues to occur here and there in the press in Romania and anticipating the war : ” Romania is preparing for war “, ” President Basescu is loyal and subservient Israeli policy ! “, ” will he be dragged Romania into another war without the knowledge of the people? “). Due to the outbreak of the Third World War, the young people of this country ( Romanian ) will die in large numbers on the heads, in some foreign countries instead of foreign warring for a cause that is completely foreign to the interests of the Romanians . President of Romania ( Basescu ) will eventually be killed in an attempt will be made about his opponents in one of the ruling parties . Shortly after his death, hypocrisy criminals who will be at the Romanian leadership will trigger unprecedented social unrest will spread like a snowball that rolls sharply , triggering a massive avalanche slope Romanian misfortunes . ”
.
In the near future , the Romans in this country will get to live even worse than the dictator Ceausescu ” I’ll tell you what will happen in the future in this country and also I will tell you the people of this country will suffer . After the current government ( Basescu ) will win the elections again , like in the second half of that mandate will trigger another revolution in Romania and the revolution will be totally different from the revolution that took place in 1989 . Should to know that before the trigger that new revolution in Romania , the government will be extremely brutal and will be presented almost as a dictatorship , although the government will continue to be called , from the world , democracy. Before unleashing that revolution , Romanians will go even extremely bad . Their life will be more difficult and troubled than was the dictator Ceausescu . In those days , before the revolution in Romania trigger laws are becoming more and more onerous, and particularly harsh . Those who will be in the country’s leadership will often manifest itself in a violent, inhuman and even ruthless . The social crisis that will occurs in Romania will increase becoming more and Romanian masses who have elected their representatives understand , at last , that the removal of the dictator Ceausescu leadership brought to other dictators that are cruel and greedy worse than was the dictator Ceausescu . At one point , the Romanian masses will realize that after the revolution that took place in 1989, it went from bad to extremely bad . ”
.
Wealth through theft and deception of those who have enriched after 1989 will be lost , as these thieves and deserve , and will dissipate . “During this new revolution will break out in the near future in Romania , Romanian tens of thousands will die under the guise of justice accomplishment that was expected for years. During that revolution will break out in Romania will then start a real ” witch hunt ” against former communists and all those whom you in the country , he appointed former Securitate . During this revolution , Romania will simply bathe in a large pool of blood which will be similar to what sometimes happens in movies about Dracula that you’ve watched ( Bram Stoker novel screenings ) . Remember that when , during that new revolutions , so many people die who were guilty and innocent people . For a period of time when the revolution will unleash state authority in Romania will disappear almost entirely . International public opinion will be deeply shocked by what will happen when in this country , but because it is preoccupied with its own problems and difficulties will arise the Third World War will remain in expectation and will not interfere in this country. Both because of shortages , and because of that will trigger diseases and crimes that will be committed during this new revolution , all combining with the Third World War , Romania’s population will be considerably reduced by almost half . Wealth through theft and deception of those who have enriched after 1989 will be lost as these thieves and deserve , and will dissipate . Some of this wealth will eventually get into the hands of rebels and revolutionaries who will get out of any state authority . This bloody chaos , Romania will eventually get more purified .
.
Romanian soldiers will use their experience in obtaining glorious victories when they defend Romania . ” I confess that what I wore steps towards the blessed land of Bucovina is in particular that I had some vision according to which , in a not too distant future , will rise from here , to meet his destiny , the Romania’s strongest political figure that you know maybe millennium began . Precisely because of these visions about the future that I had , I came to get familiar with these holy places where work will start this next great savior of mankind … and I must admit that this grand personality will have a lot of qualities exceptional . Now I know all this after visiting what I would call “pillars Romanian spirituality ” and janitorial resulted in incomparable works of art that are the monasteries of Moldavia. As I said , in the territory of Bukovina will raise a good man, wise and faithful in God that will be hard as a rock . He leads the nation with an iron fist , but also will be a good man, wise and just. By that time you said that a great leader charismatic , he will not know anyone . This great leader will stop the collapse of the Romanian nation and he through his work full of wisdom , it will raise the top states in the world. Under his leadership, Romania will arrive shortly thereafter, the largest territorial expansion throughout its existence and reach the greatest economic prosperity . In those days , the Romanian military will be brought into the country where fighting fronts awry with no purpose , and use their experience in achieving victories against those who attack this country, and their deeds of arms will be as glorious as those of their predecessors . You should know that all this will be possible because they will have a noble goal , a good cause and a good and wise leader who will be able to guide them . In the following centuries , Romania will play a leading role in the spiritual life , political , social and economic development of the planet . ”
.
Romania will devein pillar international new order on this planet. ” The balance of power will radically transform the world since the last world war. The countries that will be heavily spiritualized will then acquire global supremacy . You should know that our countries , India and Romania will become mainstays in those days that will support international new order will occurs . Greece , Japan , France and Russia ( which will be almost completely washed atheism and communism through a social movement that will be even more brutal than Romanian ) would become a sui generis columns supporting global development , development will be relying more than ever on spirituality , the culture, the religion, the understanding , the love and the art , not the rules of mercantile economies cold , selfish and soulless . Some soulless state structures disappear from history and among these include the U.S., the European Union and NATO. All these will collapse and disappear. U.S. will collapse because it has feet of clay and because social structures in this country were consolidated on lies and false premises divers . U.S. weakness is often demonstrated in the course of the Third World War, after which U.S. hegemony will disappear. ”

See also:
Sundar ‘s prophecies SINGH
What can we do when aware that a fact or an issue of existential crisis is really a spiritual test

http://yogaesoteric.net/content.aspx?lang=RO&item=6547

 

Odin Hear My Call ~

~

vikingwarrior2

~

I surrender my soul
Odin hear my call
One day I’ll sit beside your throne
In Valhalla’s great hall
Like so many before me
I’ll die with honor and pride

The right of the warrior
Forever to fight by your side
Send a sign, raise the sail
Wave a last goodbye
Destiny is calling
Immortality be mine

Call the witch to cast the runes
Weave a magic spell
We who die in battle are born
Not for heaven, not for hell

We are sons of Odin
The fire we burn inside
Is the legacy of warrior kings
Who reign above in the sky

I will lead the charge
My sword into the wind
Sons of Odin fight
To die and live again
Viking ships cross the sea
In cold wind and rain
Sail into the black of night
Magic stars our guiding light

Today the blood of battle
Upon my weapons will never dry
Many I’ll send into the ground
Laughing as they die

Place my body on a ship
And burn it on the sea
Let my spirit rise
Valkyries carry me
Take me to Valhalla
Where my brothers wait for me
Fires burn into the sky
My spirit will never die

~

~

anonwarriors26

~